Taahhüd-name

ta/ahhütna:me
Bir şeyin yapımını üzerine aldığını belgeleyen sözleşme