Taaddi

ta/addi:
1- Yasa ve gelenek sınırlarını aşma
2- Zulüm. Adaletsizlik