Aba-puş

aba:pu:ş
Aba giyen dervişler için kullanılır