Maarif-ci

ma:rifci
Eğitim teşkilatında çalışan kimse. Eğitimci