Maa-l-memnuniyye

ma/âl memnu:ni:ye
Seve seve, memnuniyetle, isteyerek