Kaderiyye

KΛderi:ye
İnsanların irade ve eylem özgürlüğünü savunan İslâm felsefesi