Kader

der
1- Şans, baht
2- İslâma göre Allah’ın kişiye takdir ettiği işler. Yazgı. Alın yazısı