Kabe

kâ:be
1- Mekke’de bulunan ve Hz. Adem tarafından yapılan, dünyanın ilk mabedi. Müslümanların kıblesi.
2- Müslümanların “Hacı” olmak için ziyaret ve tavaf ettikleri kutsal mekân