ültimatom

ültimatom
Bir devletin bir devlete verdiği nota.