ucu (YSS)
Uzun bir nesnenin incelerek biten son noktası.