Dağıstan

dΛ~sTan
1- Dağlık yer
2-Kafkasya’da bir bölge