Çagatay

ça~atay
1- Altınordu Türk Devletinde konuşulan Türkçe lehçesi
2- Erkek adı