cadaloz

cadaloz
1-Çok konuşan huysuz şirret (kadın). 2-Çirkin yaşlı kadın.