Abd Rabbuh Mansur al-Hadi

Abdu Rabbu Mansud He:di
Yemen / Eski Cumhurbaşkanı