Alexander Lukashenko

Aleksadır LuKaşenko
Beyaz Rusya / Cumhurbaşkanı