Abdal

Λbda:L
Dünya ile ilgisini kesip Allah sevgisine bağlanmış. Derviş