Ücretli

üCretli
Belirli bir ücret karşılığı çalışan