Abbasi

Λbba:si:
Irak ve Mısır’da Emevilerden sonra kurulan İslâm devleti