Ulum-i riyaziyye

ulû:muriya:ziye
Matematik bilimleri