Ulufe

ulû:fe
Osmanlılarda yeniçerilere üç ayda bir verilen maaş