Ulema

ulema:
1- Âlimler, bilginler
2- Sarıklı din bilginleri