Ukaz

Uka:z
Mekke yakınlarında, Arapların her yıl panayır düzenleyip sanat faaliyetleri yaptıkları yer