Uhreviyyat

uhrevi:ya:t
Konusu ahiretle ilgili işler olan çalışmalar