Ubudiyyet

ubu:diyet
1- Aşırı bağlılık
2- Kulluk, kölelik