Cadı

1- Geceleri dolaşarak insanlara kötülük ettiğine inanılan hayali yaratık.
2- Büyücü.
3- Huysuz ve yaşlı kadın