Ab-ı hayat

a:bıhaya:t
1- İçeni ölümsüzlüğe kavuşturduğu söylenen su
2- Tasavvufta ilahi aşk