Abdülmecid

abdülmecit
1- Osmanlı’da bir padişahın ve son halifenin adları
2- Erkek adı