Abd ül leziz

abdülleziz
Akdeniz bölgesinde yetişen bir bitki