Abd-ül kadir

abdülKΛdir
1- Allah’ın kulu
2- Erkek adı