Abdülhamid

abdülhamit
1- Osmanlı’da hüküm sürmüş iki padişahın adı.
2- Erkek adı