Abdülaziz

abdülaziz
1- Osmanlı padişahı. (1830–1876)
2- Erkek adı