Giuseppe Bertello

Cuzeppe Bɛrtelyo
Vatikan / Valilik Başkanı