János Áder

Yanoş A:dɛr
Macaristan'ın / Cumhurbaskanı